Farnost Zábrdovice - logo


kostel

Svátostné adorace

Každý pátek od 17:00 se koná v boční kapli společná adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí. Na adoraci navazuje mše od 18:00.

Adoraci vedou účastníci jednoho ze společenství a ochotní dobrovolníci z řad farníků (viz rozpis).

Každý první pátek v měsíci se během adorace modlíme za nemocné a trpící lidi z naší farnosti.

Během postu končí adorace již v 17:30 a navazuje na ni křížová cesta. Následuje pak jako obvykle mše v 18:00.

Změny o prázdninách

POZOR, během prázdnin se společné páteční adorace nekonají!Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz