Farnost Zábrdovice - logo


Romové

Spolupráce s Romy

Díky osobě našeho pana faráře, díky našim sociálním pracovníkům a celé řadě dobrovolníků spolupracuje naše farnost s Romy a snaží se je podporovat.

K našim činnostem patří:

Dětský dům zábrdovice a jeho následující aktivity:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DDZ-FARA
  • Velký sál využívaný jako nízkoprahová romská klubovna
  • Zájmové kroužky pro romské děti a mládež
  • Doučování
  • Terénní práce
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi DDZ-Asaben
  • Předškolní klub
  • Terénní práce s rodinou
Mimoškolní vzdělávací aktivity

Poděkování za podporu

Na práci s Romy v naší farnosti finančně přispěly a související projekty podpořily tyto instituce:

Všem dárcům děkujeme.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz