Farnost Zábrdovice - logo


kostel

Kostel

Někdejší konventní premonstrátský chrám v Zábrdovicích, zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie, patří mezi nejhodnotnější raně barokní chrámové stavby v Brně. Stávající architektura byla postavena na substrukci původní románsko-gotické baziliky v letech 1661 – 1669 brněnským stavitelem Pavlem Weinbergerem podle projektu význačného architekta Giovanniho Pietra Tencally (1629 – 1702) — největší osobnosti v architektuře země na konci 17. století. (G. P. Tencalla, žák Lucheseho, byl císařským dvorním architektem a inženýrem.) Zábrdovický chrám patří k nejstarším výtvorům Giovanniho Pietra Tencally na Moravě, možná je jeho vůbec první moravskou prací.

Neméně hodnotný je rovněž chrámový interiér. Stávající výzdoba a zařízení interiéru kostela pochází převážně z 80. let 18. století, kdy byl vnitřní prostor architektonicky upraven do nynější podoby (snad podle návrhu F. A. Grimma) a postupně opatřován malířskou, sochařskou a uměleckořemeslnou výzdobou a vybavením, jež nahradily dosavadní raně barokní vybavení. (Na realizaci výzdoby interiéru se podíleli přední umělci své doby. Z malířů je to v první řadě přední vídeňský umělec pracující na Moravě Franz Anton Maulbertsch (1724 – 1796) – autor obrazu Nanebevzetí Panny Marie na hlavním oltáři v presbytáři (1782). Zábrdovické plátno nesoucí již známky osvícenského klasicismu je oceňováno jako nejhodnotnější z jeho závěsných obrazů, jež vznikaly převážně v pozdním období malířovy tvorby.

Spolu s Maulbertschem se o pozoruhodnou slohovou jednotu interiéru zasloužili především Josef Winterhalder ml. spolu s vídeňským dekoratérem Josefem Pichlerem. Josef Winterhalder ml. (1743 – 1807) – znojemský malíř pocházející z jihoněmecké sochařské rodiny, žák Maulbertsche, je autorem freskové výzdoby chrámu. Vytvořil monumentální figurální scény na klenbě presbytáře a lodi (tyto fresky, v nichž ještě převládá barokní cítění, patří mezi nejlepší Winterhalderovy práce) Na výmalbě pracoval v letech 1781 – 1782. Práce dekoratérského charakteru (iluzivní architektonické a dekorativní členění stěn), provedl Josef Pichler roku 1787.

Historie kláštera a kostela

Na navazující stránce naleznete podrobné údaje o historii kostela a kláštera.

Nedávná minulost kostela, opravy

Na další samostatné stránce je popsána nedávná minulost kostela, farní budovy a poslední velké opravy.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz