Farnost Zábrdovice - logo


noty

Duchovní hudba

Je prostředkem, kterým můžeme oslavovat Boha a sami se k němu povznášet. Duchovní hudba může být jednou z forem modlitby.

Hudba už po desetiletí patří k zábrdovické farnosti a návštěvníci bohoslužeb s ní počítají. Výběr skladeb, nácvik se sborem a provedení klasické hudby řídí pan Zdeněk Hatina, ředitel kůru. Schola mládeže doplňuje výběr o soudobou populární křesťanskou hudbu.

Program

Program hudebnich vystoupení se dělí na dvě základní části podle toho, je-li hudba součástí liturgie nebo ne. Do první skupiny patří například varhanní skladby, vystoupení sboru, sólistů, orchestru během mší o některých nedělích a o svátcích, do druhé pak samostatné koncerty. Program bývá zveřejňován na vývěskách a obvykle také zde na webu.

Sbory a skupiny

Farníci, kteří se kvůli duchovní hudbě scházejí, tvoří v Zábrdovicích několik společenství — sborů. Čas strávený na zkouškách a vystoupeních přinášejí Bohu a lidem jako službu.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz