Farnost Zábrdovice - logo


Pastorace a vyučování

 

Křest dětí

Příprava rodičů, kteří chtějí nechat pokřtít své dítě, probíhá na faře. Předem je nutná osobní nebo telefonická domluva.

 

Křest dospělých

Hledáme zájemce o křest. Přihlášení vytvoří skupinu katechumenů a budou se pod vedením otce Jiřího připravovat na přijetí svátosti. Vítáni jsou i ti, kteří sice už kdysi byli pokřtěni, ale od té doby se víra v jejich životě neprojevovala.

 

Biřmování

Hledáme zájemce o svátost křesťanské dospělosti. Podmínkou je být pokřtěn a dosáhnout věk nejméně 14 let. Horní věková hranice není stanovena. Přihlášení vytvoří skupinu a budou se pod vedením otce Jiřího připravovat na přijetí Ducha svatého.

 

Svátost manželství

Příprava na přijetí svátosti manželství probíhá na faře, po telefonické domluvě.

 

Výuka náboženství

Výuka probíhá

  • na ZŠ Kuldova vždy v čtvrtek ve 13:15
  • na ZŠ Merhautova vždy ve středu ve 14:00

Nabízíme též výuku náboženství pro děti ve věku 6 až 11 let na faře, tedy mimo školní budovy.

 

Návštěvy nemocných

Otec Jiří pravidelně návštěvuje nemocné každý první pátek v měsíci.

Na vyžádání jsou návštěvy kněze možné podle potřeby. Víte-li o někom potřebném, dejte prosím vědět.

 

Svátost smíření

Podrobnosti jsou na samostatné stránce s přehledem příležitostí kdy můžete v Zábrdovicích přistoupit ke sv. zpovědiNa začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz