Farnost Zábrdovice - logo


Setkání

Vítejte ve farnosti Brno-Zábrdovice

Jsme spolu s mnohými z vás křesťané, katolíci římského obřadu, spolu s většinou z vás občané České republiky, a spolu se všemi z vás lidé. To aby bylo jasno hned na začátku. úsměv

Ale nejsme hloupí fundamentalisté, kteří by svou víru chtěli používat jako obušek na hlavy „nevěřících“. V tradici našeho vyznání, i když spoustukrát zneužívaného, chceme přistupovat s respektem a otevřeností ke komukoliv, kdo má snahu žít pravdivě a poctivě. Ani na těchto stránkách, ani v životě se nesnažíme zakrývat svůj způsob života. Korektnost nespočívá v unifikaci v jakýsi rozplizlý sliz bez názoru, ale ve skutečné úctě k názorům jiných, při zachování těch svých. V této úctě chceme prezentovat svůj způsob života a jasněže budeme rádi, pokud vás osloví.

Pravdu nikdo nevlastní, všichni ji nahlížíme z různých úhlů a teprve dohromady může vzniknout ucelenější obraz. Naší snahou je žít s jinými tak, abychom nevytvářeli nesrozumitelnou hromadu kamení, ale ucelenou mozaiku, se spoustou odstínů a barev, která odkazuje dál.

Jednota spočívá v rozmanitosti, říkal Jan Pavel II. a citoval při tom Tomáše Špidlíka.

Nejsme černobílí. Jsme barevní.

Zábrdovice svou historii odvíjejí od začátku 13. století, kdy zde moravský šlechtic Lev z Klobouk zakládá premonstrátský klášter. Symbolickým datem je rok 1209, kdy je klášter obdařen zakládací papežskou bulou, přicházejí sem premonstráti ze Strahova a roku 1211 je vysvěcen provizorní klášterní kostel za účasti krále Přemysla Otakara I. Na výstavbě se podílejí poddaní Lva z Klobouk a odtud pravděpodobně pochází název lokality. Optikou Brňanů totiž přicházejí zpoza brdu, tedy cosi jako přespolní. Klášter zažívá mnohá období rozvoje i úpadku, na čemž se podílejí všechny významné válečné konflikty země, zejména husitské války a válka třicetiletá. Ze zábrdovického kláštera je založen premonstrátský klášter v Nové Říši a poutní místo ve Křtinách. Už od středověku se Zábrdovice fakticky propojují s Brnem díky ose starobylého brněnského předměstí Cejl. Roku 1784 císař Josef II. ruší zábrdovický klášter a v jeho prostorách současně zřizuje vojenský lazaret, který je zde v podobě Vojenské nemocnice dodnes. Klášterní kostel se stává centrem nově zřízené farnosti a okolní rozsáhlé zahrady se během 19. století mění v tovární čtvrť, motor brněnské průmyslové revoluce. Přítomnost továren je příčinou mohutného rozvoje českých Židenic, rezidenční zóny nových dělníků a jejich rodin. (Židenice a Husovice se vyčleňují ze zábrdovické farnosti až během první poloviny 20. století.)

Dalším bodem zvratu se stává vysídlení německého obyvatelstva roku 1945, kdy se z výstavné čtvrti sahající až k centru města stávají jakési vnitrozemské „Sudety“ a původní německé obyvatelstvo nahrazuje romské. Pro mnohé Brňany se prostor stává zakázaným městem, Bronxem, jiní v něm nacházejí exotiku, která zde bezpochyby je. Stačí se v letním večeru projít od Janáčkova divadla, přes Bratislavskou a Cejl ke Svitavě. Koliště působí jako brána světů, za níž se otevírá jinde nevídaná jižanská atmosféra. Je-li Brno barevné, jak mnozí říkají, pak tady má ona barevnost svůj významný zdroj. Nové urbanistické a demografické změny jsme svědky v současnosti, kdy zkrachovaly všechny místní továrny, včetně největší Zbrojovky a hledá se nové využití pro tuto oblast. Čtvrť rovněž objevují mnozí mladí intelektuálové a umělci a stěhují se sem. Díky češtině, romštině, angličtině, němčině... se oblast stává skutečně multikulti. Stojíme na křižovatce. Symbolickou stavbou představující kontinuitu Zábrdovic je bezpochyby bývalý klášterní kostel, nyní centrum farnosti, která jako jediná významnější instituce ještě název Zábrdovice drží...

J.H.

Výročí 800 let

V roce 2009 naše farnost slavila velké výročí — 800 let od příchodu premonstrátů do Zábrdovic. Bývalý klášter i nynější farní kostel Nanebevzetí Panny Marie jsou jejich dílem. V současnosti řád premonstrátů působí v Nové Říši a na dalších místech. Přestože již nesídlí v Zábrdovicích, je zřejmé, že s premonstráty je neodmyslitelně spojena historie Zábrdovic a farnost duchovně navazuje na jejich odkaz.

Program oslav ve farnosti sestával z mnoha různých akcí zahrnutých pod projekt s názvem „Nejsme černobílí. Jsme Barevní.“

Poděkování za podporu

Projekt „Nejsme černobílí. Jsme barevní“ v roce 2009 popořily svými dary a granty tyto instituce:

Všem dárcům děkujeme.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz