Farnost Zábrdovice - logo


Lešení

Nedávná minulost kostela a fary

Havarijní stav, opravy

Obě budovy farnosti (kostel i fara) jsou památkově chráněné. Jejich stav ale nebyl dobrý a v případě kostela byl stavebním úřadem uznán za havarijní. Proto farnost přistoupila k nutným ekonomicko–organizačně velmi náročným opravám.

V letech 2000–2002 proběhla oprava barokního krovu a střešního pláště fary s celkovými náklady asi 1 700 000 Kč.

Celková oprava kostela se předem odhadla na částku 30–35 mil. Kč. S přípravnými pracemi se začalo v roce 2002 — geologický průzkum podloží, zpracování výsledků měření trhlin apod. V roce 2003 se pokračovalo především chemickou sanací části krovu a drobnějšími výměnami poškozených prvků. V roce 2005 byla dokončena oprava střechy kostela a proběhlo jeho statické zajištění.

Od podzimu 2005 po dobu jednoho roku byl kostel pro veřejnost uzavřen z důvodu velké vnitřní rekonstrukce (izolace proti vlhkosti, topení, elektřina, osvětlení, voda, odpady, dlažba, podlahy, místní rozhlas, bezpečnostní signalizace, restaurace některých uměleckých děl atd.). K otevření kostela po opravách došlo 1.10.2006.

Poděkování za podporu

Na opravu kostela Nanebevzetí Panny Marie finančně přispěly tyto instituce:

Všem dárcům děkujeme.

Stavební a restaurátorská obnova kostela rok 2009-2017

RokAkceCelkové nákladyDotace MKDotace SMBDotace JMKSpoluúčast farnosti
2009Výmalba kaple P.M.Čenstochovské;
Restaurátorská obnova dveří soc.zázemí
1 039 008 Kč800 000 Kč100 400 Kč 138 608 Kč
2010Obnova sochy a oltáře Bičovaného Krista
Obnova reliéfu Snímání z kříže
Obnova oltáře sv.Jáchyma - I.etapa
Obnova umělých mramorů v kapli Krista Trpitele - I.etapa
Obnova náhrobku B. z Waldorfu
Obnova sochy Světlonoše I.etapa
697 900 Kč566 000 Kč120 000 Kč 11 900 Kč
2011Výměna prejzové krytiny za plech.ve štítu
Sanace vlhkého zdiva kaple Krista Trpitele a kaple P.M.Lurdské
Obnova výmalby v kapli P.M.Lurdské
Obnova umělých mramorů oratoře v kapli sv.Anny a II.etapa v kapli Krista Trpitele
Obnova oltáře sv.Jáchyma - II.etapa
Obnova bočních vstupních vrat
Restaurátorská obnova dveří soc.zázemí
Obnova sochy Světlonoše - II.etapa
Zlacení oltáře sv.Jáchyma
930 458 Kč680 000 Kč150 000 Kč70 000 Kč30 458 Kč
2012Staveb.a restaur.obnova vstupní předsíně908 175 Kč510 000 Kč160 000 Kč 238 175 Kč
2013Oprava opěrných pilířů a točitého schodiště
Obnova oltáře a kamenného ostění v kapli sv.Anny
673 741 Kč570 000 Kč76 050 Kč 27 691 Kč
2014Výměna 12 ks obloukových oken v lodi kostela
Restaurátorská obnova kredenční skříně v prelátské sakristii I.etapa
1 271 298 Kč950 000 Kč 200 000 Kč121 298 Kč
2015Výměna oken a oprava fasády jižní strany
Restaurátorská obnova kredenční skříně v prelátské sakristii II.etapa
1 554 690 Kč1 235 000 Kč319 690 Kč
2016Obnova fasády a restaurování sochařské výzdoby průčelí - jižní věž I.etapa
Restaurátorská obnova kredenční skříně v kněžské sakristii
1 793 051 Kč1 200 000 Kč250 000 Kč343 051 Kč
2017Obnova fasády a restaurování sochařské výzdoby průčelí II.etapa2 092 246 Kč1 400 000 Kč260 000 Kč135 000 Kč297 246 Kč

Celkové výdaje na opravy byly 10 960 567 Kč.
Součet všech dotací 9 432 450 Kč: Ministerstvo kultury 7 911 000 Kč; Statutární město Brno 1 116 450 Kč; Jihomoravský kraj 405 000 Kč.
Spoluúčast farnosti 1 528 117 Kč.

Fara a Dětský dům Zábrdovice

kostel

V roce 2007 byly zahájeny práce na rekonstrukci fary a Dětského domu Zábrdovice, které tvoří jeden funkční celek. Protože budova je památkově chráněna, bylo nutno řadu původních částí buď restaurovat nebo stářím rozpadlé nahradit novými replikami. Nákladná oprava byla ukončena v roce 2008.

Další podrobnosti o opravách, včetně některých nákladových položek, naleznete v jednotlivých ročnících farní kroniky.

Fotografie z průběhu oprav jsou ve fotogalerii.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz