Farnost Zábrdovice - logo


Kdy je otevřeno?

Milí přátelé, jste zváni na naše bohoslužby, společné akce i na volnou prohlídku.
Kostel zevnitř

Otevřený kostel

Kostel je otevřený pro veřejnost pravidelně vždy při bohoslužbách, chvíli před nimi a po nich. Tedy obvykle 20 minut před každou mší a nejméně 15 minut po ní. Dále bývá otevřeno při zvláštních bohoslužbách a mimořádných příležitostech, jako jsou koncerty duchovní hudby a jiné kulturní akce s církevní tématikou. Viz program hudby a plán akcí.

 

Konkrétní časy, kdy je kostel otevřen, jsou:

  • Každý den od pondělí do soboty přibližně 17:15-19:00 hod. (večerní mše je denně mimo neděli od 18:00 do 18:45)
  • V neděli dopoledne od 7:40 do 11:00 (viz rozvrh bohoslužeb)
  • Každý pátek je otevřeno večer dříve, již od 17:00, protože se koná svátostná adorace.

Fara

Otevřená fara

Farní kancelář je otevřena pro veřejnost během úředních hodin. Další část farní budovy slouží jako byt a zázemí pro naše kněze, kostelníka a některé pastorační asistenty a není přístupná prohlídkám veřejnosti.

S farou je stavebně i organizačně propojen Dětský dům Zábrdovice (na obrázku vpravo), jehož místnosti jsou otevřeny pro děti, mládež a dospělé v době pravidelných akcí. Přehled o nich mají vedoucí, na něž kontakt získáte ve farní kanceláři.

Bývalý klášter

Bývalý klášter

Zde vám asi příliš nepomůžeme. Bývalý premonstrátský klášter v Zábrdovicích už dlouho neslouží původnímu účelu, je ve správě Vojenské nemocnice a vstup do jeho prostor zcela podléhá předpisům a pravidlům, která si stanovila nemocnice.

Jistě je lépe nenavštívit ho jako pacient, i když v houkající sanitce by to mohl být rychlý způsob dostat se dovnitř.

Výjimečnou příležitostí k prohlídce byly oslavy 800. výročí začátku působení premonstrátů v Zábrdovicích. V den výročí 17.5.2009 nemocnice zpřístupnila kapitulní síň a některá další místa.

Během Noci kostelů v roce 2010 Vojenská nemocnice umožnila vstup pro veřejnost do bývalého kláštera. Konaly se dvě organizované prohlídky (1) (2) do kapitulní síně, více v programu Noci kostelů.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz