Farnost Zábrdovice - logo


kostel

Farní rada

Farní rada v současném složení s několika změnami pracuje od října 2006. Radu tvoří stálí členové z titulu funkce a členové zvolení farním společenstvím ve dvoukolových volbách. V seznamu byly postupně zahrnuty změny při střídání osob ve funkci kaplanů, jáhnů, kostelníka apod.

Členové rady jsou v následující tabulce.


Členové farní rady

Jméno a příjmení Funkce Člen
Jiří Rous farář S
Daniel Bořkovec kaplan S
Zdeněk Hatina ředitel kůru, varhaník S
Marie Pošmůrná kostelnice S
Blanka Prokopová pastorační asistentka S
Tomáš Kaňa V
Jan Grůza V
Dominik Grůza redaktor farního zpravodaje V
Felicitas Stránská V
Jiří Sluka správce webových stránek K
Jan Oujezdský vedoucí ministrantů K
Karel Ondra vedoucí ministrantů K

S - stálý člen
V - volený člen
K - kooptovaný člen


Nejbližší zasedání farní rady

Zasedání obvykle bývají jednou za měsíc nebo za 6 týdnů v sobotu v 19:00 na faře. Termín se pokaždé domlouvá podle časových možností členů a plánovaných akcí.

Termíny zasedání farní rady bývají uvedeny v naší samoobslužné části.Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz