Farnost Zábrdovice - logo


Naši ministranti

Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice


Stěhování

POZOR, tento web končí, běžte na nový!!!


Milí návštěvníci, web, který si prohlížíte, dosloužil. Veškeré práce na něm již byly zastaveny. Nové informace se budou objevovat nadále jen na NOVÉM webu zábrdovické farnosti. Prosím, přejděte tam.

Protože vkládání obsahu do nových stránek pokračuje postupně, ponecháváme zatím zapnuté i tyto staré se vším, co v nich je a na místech, kde jste na to zvyklí.Obsah stránky ke dni 9. 2. 2021 (nadále už bez aktualizace!)

Poslední změna obsahu stránky 27.2.2021, 13:40 hod. Nedávno změněné části jsou opatřené značkou  ◄

 

Bohoslužby aktuálně

Podle platného pravidla je na bohoslužbách od neděle 27.12. povolen počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 10 % míst k sezení. V našem kostele to tedy umožňuje účast 32 lidem.
Proto je nutné se zapisovat do tabulky na svátky, nedělní mše svaté i v sobotu večer jednou za dva týdny. Častěji jen pokud bude v tabulkách volné místo ještě v sobotu ráno na ten den nebo bezprostředně následující neděli.. Ve všední dny, pokud není uvedeno jinak kvůli nějakému svátku, je možné přijít bez přihlášení.

 • POZOR! Pro velký zájem je nutné se zapisovat do tabulky i na sobotní večerní mše s nedělní platností.
 • NOVÁ PRAVIDLA PRO ZAPISOVÁNÍ - VIZ SOUBOR S TABULKAMI
 • tabulka na další období byla zveřejněna v Ne 7.2. v 11:30
 • Půl hodniny přede mšemi svatými je možnost přijmout svaté přijímání. Nechoďte ale prosím až těsně přede mší svatou.

Zde se zapisujte do tabulky.

 

Ohlášky z neděle 7. 2. – 5. neděle v mezidobí

Příští neděle 14. 2. je šestá v mezidobí.

 • St 10.2. je Památka sv. Scholastiky, panny
 • Čt 11.2. je Památka Panny Marie Lurdské, světový den nemocných
 • Pá 5.2. Sv. Agáty, panny a mučednice

Otec biskup Vojtěch Cikrle v dopise oznamuje, že se blíží doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Prosí nás, abychom pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života. Vyzývá mladé muže, kteří se cítí být povoláni ke kněžství a splňují další podmínky, aby poslali poštou přhlášku ke studiu na biskupství do 21.3.2021.

 

Živý růženec

Živý růženec - apoštolát modlitby

Na samostatné stránce najdete aktuální informace o živém růženci: Modlitební úmysly, návod na modlitbu, rozpis na dva roky s čísly růžencových tajemství, která se máte modlit, a také informace pro nové zájemce.

Prosím, kontaktujte e-mailem koordinátorku, paní Kamilu Wildmannovou k.wildmannova@gmail.com a vyžádejte si od ní číslo vašeho desátku na měsíc leden. Je to současně vaše pořadové číslo ve skupině členů živého růžence.


 

Jak pulsujeme

Jak naše farnost PULSuje?

Vážení a milí farníci, jistě víte o existenci diecézního fondu PULS na podporu kněží a pastorace. Jak uvádí jeho správce, cílem fondu není jenom získávání hmotných prostředků pro zajištění života diecéze, ale budování velké rodiny malých dárců, kterým na diecézi záleží a proto se za ni také modlí a podílejí se aktivně na jejím životě.

I naše zábrdovická farnost prostřednictvím několika desítek vás, farníků – dobrovolných dárců – do fondu přispívá. Obrázek vlevo ukazuje aktuální stav peněz vámi odeslaných v letošním roce.

Celý obrázek i s údaji poskytuje fond PULS, my jej pouze přebíráme z jeho webu. Více podrobností o tom, co čísla znamenají, jestli stačí, co jsme vybrali, jak si na tom stojí naše farnost ve srovnání s ostatními, jak se do fondu zapojit a řadu dalších údajů se dozvíte na naší samostatné stránce věnované PULSu. Než nám budete posílat dotazy, prosím, přečtěte si ji, možná naleznete odpověď.


 

Přenos videa

On-line nedělní mše svaté z našeho kostela v 9:45
(i nadále přes možnost osobní účasti na mši v kostele)

ZDE MŮŽETE ZAPNOUT VEŠKERÉ ONLINE PŘENOSY FARNOSTI i starší záznamy: https://www.youtube.com/channel/UCTetFOpvGuiS5fnYvM9024g/live

Upozornění: Ke sledování mše NEPOTŘEBUJETE MÍT NAINSTALOVANÝ ZOOM ani žádnou jinou zvláštní aplikaci, stačí vám webový prohlížeč. Klikněte na odkaz uvedený výše, otevře se vám stránka YouTube, na ní rovnou spustíte přehrávání.

V případě dlouhého výpadku zkuste po chvíli otevřít znovu výše uvedený odkaz. (Pokusili bychom se zapnout vysílání jako nový přenos, objevil by se jako další položka v seznamu přenosů ze Zábrdovic.)

Pokud vám nevyhovuje čas začátku mše, zde je kompletní nabídka on-line bohoslužeb: https://www.mseonline.cz/


Výpomoc

Nabídka farní výpomoci

Pokud potřebujete donést obědy, nakoupit, něco zajistit, můžete se obrátit na pana Grůzu (731 402 645) nebo zavolat do farní kanceláře (545 212 156), kde vám rádi pomohou.


 

Dotazník: Co mi brání připojit se ke společenství na dálku?

Prosím farníky, kteří se NECHTĚJÍ nebo NEMOHOU účastnit na schůzkách společenství „na dálku“, aby vyplněním dotazníku naznačili své důvody a pomohli tak při rozhodování zda a jak pořádat další zamýšlené akce.

ANONYMNÍ DOTAZNÍK

 

On-line meeting

On-line společenství ve farnosti

Nainstalujte si Zoom a připojte se, on-line společenství fungují i v podzimní vlně.

Po více praktických zkouškách a srovnání různých možností jsme zvolili jako základní a doporučený prostředek k použití v celé farnosti nástroj Zoom. Přečtěte si podrobnosti.


Přehled aktivních on-line společenství

Rádi zveřejníme i další vaše společenství s jejich termíny, napište nám!

Pozvánky k setkávání

Společenství matek přivítá další maminky. Čas setkání a odkaz k připojení jsou uvedeny výše.

„Univerzální“ pondělní společenství zve k setkání zájemců o modlitbu a sdílení. Scházíme se každé pondělí vždy od 19:00 hod. Všichni, kdo se připojí s dobrým úmyslem, jsou vítáni. Počet účastníků není omezen. K připojení stačí počítač s mikrofonem (nejlépe i s kamerou) nebo chytrý mobilní telefon. Zájemci, napište na e-mail hostdodomu@seznam.cz, dostanete přístupové údaje.

 

Úklid kostela

uklízíme

Milí farníci, pravidelné úklidy kostela pokračují podle rozpisu úklidových skupin. Prosím, přijďte pomoci, čím více lidí se zúčastní, tím dříve bude hotovo.


 

Oznámení

 • Máme zavedené tabulky pro zápis účastníků na mše, jsou dostupné přes havní stránku našeho webu. Kdyby došlo k dalšímu omezení počtu lidí na bohoslužbách, budou ti, kteří přesáhnou mezní počet, z tabulek smazáni. Nemáme jinou možnost, jak dodržet stanovené počty. Prosím, sledujte farní web a ověřujte si platnost své registrace v tabulkách.
 • Projekt zmíňený v kázání v neděli 31.1.2020: Modlitba během https://modlitba-behem.cz Pokud byste se chtěli přidat, jste vítáni. Také kdyby vás napadlo, za koho ve farnosti se třeba zvláště společně modlit, ozvěte se. S dotazy se můžete obracet přímo na P. Daniela.
 • Vzhledem k okolnostem se nemůže scházet společenství, které se modlí živý růženec, vzadu na nástěnce v kostele je vyvěšena tabulka s přehledem pořadí desátků pro členy živého růžence, také bude umístěna na web. K žádným změnám v pořadí desátků, jejich začátků apod. nedošlo, je to tak, jak ste si mysleli a jak se to předpokládalo.
 • Od 8. 12. 2020 vyhlásil papež Rok sv. Josefa, vydal k tomu apoštolský list a vyhlásil plnomocné odpustky. Podrobněnší informace jsou vzadu na nástěnce.
 • Otec biskup vydal na stránce biskupství věnované Roku sv. Josefa doporučené modlitby.
 • Česká biskupská konference vydala výzvu k modlitbám a postu za ukončení pandemie. Hlavní body jsou každý den růženec ve 20:00 hod. se zvláštní modlitbou a půst každou středu.
 • Chci srdečně poděkovat vám všem, kteří přispíváte do fondu Puls. Máme za letošní rok nejen vše zaplaceno, ale dokonce i předplacenou třetinu na příští rok.
 • Prosím vás všecky, abyste se dívali kolem sebe a zajímali se o lidi, o své známé, své blízké a vycházeli si vstříc v nyněnších podmínkách, které jsou pro mnohé velmi těžké až nesnesitelné. Když se na vás lidé obrátí, pomozte jim a podpořte je. Také je možné obrátit se na farnost i na o. Jiřího jako na faráře. Lze zprostředkovat celou řadu různých způsobů pomáhání, sehnat lidi, peníze, ale je třeba, aby se to vědělo. Je to prosba a zároveň i nabídka.
 • casopis_0420
  Vyšel farní časopis č. 1 / 2021, je k prohlédnutí a stažení na našem webu, navštivte sekci vyšlých čísel.
 • Jsou volné úmysly na mše svaté, větší počet volných termínů je ještě do konce roku, můžete si nechat zapsat váš úmysl.
 • Prosíme farníky zdatné v technice, aby pomohli těm, kteří ji tolik neovládají. Ať se můžeme setkávát alespoň online při mši svaté a společenstvích.
 • Sledujte webové stránky farnosti, kde se mohou objevit zprávy o změnách a informace o tom, co připravujeme.
 • Zatím je v plánu přenášení mší svatých online jen v neděle.
 • Máte-li jakékoli nápady, nabídky, připomínky, nadávky,... pište nám je, ale nezapomeňte se podepsat.
 • Jsme ochotni zahájit novou přípravu ke svátosti biřmování. Najdou-li se zájemci o biřmování ve věku 14 až 99 let, kteří tuto svátost dosud nepřijali, ať se přihlásí.
 • Může být zahájeno také pravidelné setkávání přípravy na svátost křtu – katechumenát. Prosím, hledejte kolem sebe lidi, kteří se ptají, po křtu by toužili, a pomozte jim se přihlásit.
 • Farnost hledá někoho, kdo by se ujal správy svítící textové tabule visící na faře. Úkolem je občasná obměna zobrazeného obsahu.
 • Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze PULS hledá dárce - tzv. donátory, kteří finančně podpoří nejen kněze diecéze. Minimální mzda roste a s ní i platy kněží, každým rokem se snižuje státní podpora a počet věřících ubývá. O. Pavel Kafka, který má fond na starost, vypočítal vhodný příspěvěk jednotlivých věřících na 480 Kč za rok. V kostele jsou k dispozici kartičky, kde jsou informace.

 

Neděle 10.1. Vánoční minibesídka u jesliček - ONLINE

Milé děti, milí farníci,
S o. Jiřím vás pozdravíme od jesliček a máme pro vás něco připraveno nejen my, ale i další rodiny. Kdo by v tomto čase nemohl, může se na video podívat i později.
Zde je link na video minibesídky od Jesliček
Přeji vám pěkný víkend, váš P. Daniel

 

3D model kostela

Trojrozměrný model kostela k prohlídce

Letos vycházíme vstříc vám – návštěvníkům, kteří se k nám nedostanete osobně. Můžete si udělat virtuální prohlídku kostela s pomocí 3D modelu.


 

Dětský dům Zábrdovice

V rámci naší farnosti probíhají aktivity Dětského domu Zábrdovice, který byl zřízen pro děti a mládež žijící v sociokulturně znevýhodněných podmínkách. V letošním roce jsme se s projektem zúčastnili konkurzu pastoračních projektů a získali finanční příspěvek.

Projekt byl podpořen Biskupstvím brněnským z fondu PULS (Fond na podporu pastorace a kněží brněnské diecéze).


 

Wiki - webová samoobsluha

Samoobsluha otvírá farníkům možnost samostatně vkládat a upravovat informace na webu. Po jednoduché registraci můžete sami tvořit či aktualizovat stránky o společenstvích, službách a zajímavých akcích.

Poslední změna webu
27.2.2021, 13:40 hod.


Na začátek stránky   |  Validace:   XHTML 1.0
Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice © 2006-2015,  www.zabrdovice.cz